NVM

Een woning aan- of verkopen? Of een taxatierapport nodig? Een stuk gemakkelijker met een NVM makelaar. Veel mensen kiezen voor een makelaar die is aangesloten bij de grootste brancheorganisatie in de makelaardij, de NVM. Het NVM logo is in de loop der jaren uitgegroeid tot een keurmerk van professionaliteit en kwaliteit. De voordelen van een NVM Makelaar:
 • Landelijk netwerk van ruim 3.600 NVM Makelaars
 • De grootste internetsite van Nederland FUNDA
 • Weten wat er speelt op de woningmarkt
 • Verplicht studeren voor een NVM Makelaar
 • NVM Erecode waarborgt kwaliteit dienstverlening
 • Zekerheid door beroepsaansprakelijkheid
 • Een luisterend oor bij vragen of klachten
 • Uw mening telt via www.nvm.tevreden.nl
 • Het woningaanbod van ruim 3.600 NVM makelaars wordt via een landelijke computer dagelijks geregistreerd in het NVM netwerk. Uw makelaar zorgt ervoor dat uw woning op dit netwerk wordt aangemeld zodat snel bekend wordt dat deze te koop staat. Tevens weet uw NVM Makelaar door dit systeem welke interessante woningen er nieuw in verkoop zijn gekomen.
 • Met ruim 130.000 bezoekers per dag is FUNDA de grootste woningsite van Nederland. Uw woning op deze site plaatsen kan alleen via een NVM makelaar.
 • NVM Makelaars zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Ze zijn aangesloten op het digitale kenniscentrum van de NVM. Dit gedetailleerde portaal voorziet hen van alle informatie nodig bij de aan- of verkoop van uw woning.
 • De NVM verplicht haar leden jaarlijks hun vakkennis bij te houden. Door middel van beroeps-trainingen en cursussen beschikken de NVM Makelaars over actuele kennis van de markt en van de wet- en regelgeving op het gebied van onroerend goed.
 • Om de gezamenlijke kwaliteit te waarborgen, hebben de NVM Makelaars de Erecode opgesteld. Deze heeft betrekking op de deskundigheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van elk afzonderlijk lid. Zo mag een NVM Makelaar bijvoorbeeld nooit de aankopende én de verkopende partij vertegenwoordigen in één en dezelfde transactie in verband met belangenverstrengeling.
 • Alle NVM Makelaars zijn verzekerd tegen schade ten gevolge van beroepsfouten. En dat is tevens in uw belang.
 • Wie een NVM makelaar inschakelt, kan met vragen of klachten altijd terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM. Voor ernstige zaken is zelfs tuchtrechtspraak ingesteld. Daarnaast kan een betalingsgeschil tussen een opdrachtgever en de NVM makelaar worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij te Den Haag. Deze onafhankelijke commissie doet voor beide partijen een bindende uitspraak. Het voorgaande is nodig om u te beschermen en de goede naam van de NVM makelaars in stand te houden.
 • De NVM en haar leden hechten veel waarde aan uw mening als opdrachtgever. Met deze informatie kan de NVM Makelaar zijn dienstverlening nog beter op uw behoeften afstemmen.
 • Meer informatie over het NVM klanttevredenheidsonderzoek vindt u bij uw NVM Makelaar of op www.nvm.tevreden.nl .