Mijn favorieten

Informatie

De taxateurs van Riggeling Makelaars zijn ingeschreven in de kamer Wonen en de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed. 

Doelen voor een taxatierapport van een woonhuis:
 • het afsluiten een hypotheek voor de aankoop van uw huis;
 • het aflossen, oversluiten of verkrijgen van goedkopere rente bij uw lopende hypotheek;
 • het vaststellen van de waarde bij plannen voor aankoop of verkoop van uw (toekomstige) huis;
 • belastingzaken, zoals vaststelling van de waarde voor bijvoorbeeld erfbelasting;
 • inbreng van vastgoed in een BV of overdracht van privé naar BV;
 • financiële afwikkeling tussen partijen (bijvoorbeeld ontbinding van een onderneming of scheiding).
Doelen voor een taxatierapport van Commercieel Vastgoed zijn onder andere:
 • het waarderen van uw vastgoedportefeuille;
 • het herzien van de hypothecaire financiering op uw vastgoed;
 • het vaststellen van de waarde bij plannen voor aankoop of verkoop van uw (toekomstige) vastgoed;
 • vaststelling van de marktwaarde voor fiscale doeleinden;
 • inbreng van vastgoed in een BV, overdracht van privé naar BV of staking van de onderneming;
 • vaststelling van de markthuur;
 • financiële afwikkeling tussen ondernemingen (bijvoorbeeld fusie of ontbinding van ondernemingen).
Het taxatierapport wordt opgesteld door een taxateur die is ingeschreven bij het NRVT - het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
Onze taxateurs zijn niet alleen ingeschreven in het NRVT, maar hebben de benodigde certificeringen behaald, zijn geregistreerd bij Vastgoedcert en zijn lid van de NVM - de Nederlandse Vereniging van Makelaars. 

Het taxatieproces kent een aantal stappen, onderstaand een korte samenvatting:
 • De opdracht verstrekking; u ontvangt de opdrachtvoorwaarden met het doel van de taxatie en de afspraken met betrekking tot de taxatie;
 • verzameling van informatie en voor de taxatie noodzakelijke gegevens zoals 
  • bestemmingsplan informatie;
  • kadastrale informatie;
  • de akte van levering;
  • en overige noodzakelijke informatie;
 • opname van het vastgoed door de taxateur;
 • uitwerking van de taxatie door de taxateur en controle van de gegevens;
 • een validatieinstituut zoals het NWWI of i-validatie controleert en valideert het taxatierapport voor een woonhuis;
 • plausibiliteitstoets bij taxatie van commercieel vastgoed;
 • ondertekening van de taxatie door de taxateur en levering van het rapport aan de opdrachtgever.
Over het algemeen wordt de taxatie digitaal aan u als opdrachtgever aangeleverd en ontvangt u de informatie en inlog-gegevens om het digitale rapport te kunnen downloaden en te gebruiken voor het doel waarvoor u het rapport nodig heeft.

Taxeren is maatwerk! De marktwaarde van het getaxeerde  wordt vastgesteld rekening houdend met de afmetingen, het bouwjaar, de mate van afwerking en onderhoud, de ligging, de duurzaamheid en andere voor de waarde van belang zijnde aspecten.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt uiteraard bellen, het contactformulier invullen of een email sturen naar info@riggelingmakelaars.nl.