Mijn favorieten

Taxatie BOG

Een taxatierapport kan nodig zijn voor verschillende doelen. Enkele van de doelen voor een taxatierapport zijn onder andere:
 • het waarderen van uw vastgoedportefeuille;
 • het herzien van de hypothecaire financiering op uw vastgoed;
 • het vaststellen van de waarde bij plannen voor aankoop of verkoop van uw (toekomstige) vastgoed;
 • vaststelling van de marktwaarde voor fiscale doeleinden;
 • inbreng van vastgoed in een BV, overdracht van privé naar BV of staking van de onderneming;
 • vaststelling van de markthuur;
 • financiële afwikkeling tussen ondernemingen (bijvoorbeeld fusie of ontbinding van ondernemingen).

De taxatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen en taxatierichtlijnen van de EVS.
Het taxatierapport wordt opgesteld door een taxateur die is ingeschreven bij het NRVT - het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.
Onze taxateurs zijn niet alleen ingeschreven in het NRVT, maar hebben de benodigde certificeringen behaald, zijn geregistreerd bij Vastgoedcert en zijn lid van de NVM - de Nederlandse Vereniging van Makelaars. 

Het taxatieproces kent een aantal stappen, onderstaand een korte samenvatting:
 • De opdracht verstrekking; u ontvangt de opdrachtvoorwaarden met het doel van de taxatie en de afspraken met betrekking tot de taxatie;
 • verzameling van informatie en voor de taxatie noodzakelijke gegevens zoals 
  • bestemmingsplan informatie;
  • kadastrale informatie;
  • de akte van levering;
  • huurgegevens;
  • en overige noodzakelijke informatie;
 • opname van het vastgoed door de taxateur;
 • uitwerking van de taxatie door de taxateur en controle van de gegevens;
 • plausibiliteitstoets - het zogenaamde 4-ogen principe; 
 • ondertekening van de taxatie door de taxateur en levering van het rapport aan de opdrachtgever.

Over het algemeen wordt de taxatie digitaal aan u als opdrachtgever aangeleverd en ontvangt u het digitale taxatierapport per email om te gebruiken voor het doel waarvoor u het rapport is opgesteld.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt uiteraard bellen, het contactformulier invullen of een email sturen naar info@riggelingmakelaars.nl.